Federale Neutrale Beroepsvereninging Verpleegkundigen

Als groep van thuisverpleegkundigen zijn wij ook lid van een beroepsvereniging.    

FNBV is een pluralistische, federale en Nederlandstalige beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en zorgkundigen, en studenten verpleegkunde en zorgkunde.

Zij verdedigen de verpleegkundige en zorgkundige belangen los van alle filosofische en politieke strekkingen.

Onder het motto ‘Samen sterk’ werken ze op federaal niveau samen met andere beroeps- en belangenorganisaties.

      

Meer info en interessante weetjes kan je vinden op de website FNBV.

Veel leesplezier!