Info van de cel "continentie"

Hallo,

Sinds half 2015 hebben wij als team de "continentiecel" in het leven geroepen. Dit zijn collega thuisverpleegkundigen die een specifieke opleiding van UROBEL gevolgd hebben omtrent continentie.

.

Hierbij alvast enkele stappenplannen ivm sonderen, suprapubishe sonde en condoomcatheter

Verblijfsonde bij man of vrouw

Vervangen suprapubische sonde

Condoomcatheters in de praktijk

Informatie over het bijhouden van een "mictie-dagboek" volgt binnenkort.

Je kan hier ook alvast het document downloaden voor het aanvragen van "onbehandelbaar incontinentie-forfait" bij uw mutualiteit en alle info terugvinden op de website van het riziv omtrent deze tussenkomst..

Er is ook een financiële tussenkomst mogelijk van het VAPH voor incontinentiemateriaal. alle info op de website van het VAPH