Vacature verpleegkundige vast dienstverband bij ZEWOPA zorg in de wijk (19 of 25 u )

Thuisverplegingsteam Lemmens werkt nauw samen met ZEWOPA en helpt daarom mee aan de verspreiding van deze vacature. Alle geïnteresseerden nemen best rechtstreeks contact op met de hoofdverpleegkundige (zie hier onderaan).

ZEWOPA


Verpleegkundige voor zorggebruikers met bijzondere zorg in een Thuis-verpleegdienst

Voor onze groeiende Thuis-verpleegdienst, Zorg in de Wijk, zoeken we gemotiveerde VPK’n die collega willen worden van onze jonge dynamische ploeg.

Onze dienst staat in voor de verpleegkundige zorgen van fysisch gehandicapten in hun thuisomgeving. We leveren zorg op maat van onze zorgvragers, die samen in een kleine wijk wonen. We kunnen ons te voet verplaatsen tijdens dat werk.

Functieomschrijving :

Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.

- Je voert de verpleegkundige zorg uit, rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).

- Je voert de handelingen correct uit die je door de geneesheer zijn toevertrouwd.

- Je kan zelfstandig werken.

- Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier.

- Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.

- Je besteedt aandacht aan observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van je zorggebruikers

- Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te actualiseren en te verbeteren.

- Je zorgt voor een open communicatie in je team en met andere collega’s tijdens teammeetings.

- Je werkt nauw samen in een klein dynamisch team.

- Je coacht mee je zorgkundige collega’s binnen de organisatie.

- Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s.

Profiel :

- Je bent bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde.

- Je hebt een visumnummer (of een aanvraag hiervan) en een Riziv nummer.

- Je bent in staat de zorgbehoefte te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren. Dit alles uiteraard op een deskundige, flexibele en creatieve wijze.

- Je bezit de nodige empathie en inlevingsvermogen in anderen.

- Je bent stressbestendig en emotioneel stabiel.

- Je werkt oplettend, ordelijk, veilig en hygiënisch.

- Je bent in staat informatie en voorlichting te verstrekken aan de zorggebruiker.

- Je rapporteert aan de leidinggevende en aan de medewerkers, dit zowel mondeling als schriftelijk.

- Je bent bereid om professioneel mee te groeien binnen een sterk evoluerende gezondheidszorg.

- Je neemt een collegiale houding aan en je bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.

- Je staat open voor begeleiding en motivatie van studenten.

Ons aanbod :

- Een job waarin je écht een verschil kan maken: een goede levenskwaliteit bieden aan onze zorggebruikers.

- Een vast bediendencontract op maat: half- of deeltijds.

- Een job dicht bij huis binnen de thuisverpleging.

- Een uitdagende job.

- Geen nachtdiensten.

- Een marktconform salaris, wij houden rekening met uw bewezen anciënniteit.

- Vergoeding voor woon-werkverkeer.

Uw sollicitatie doorsturen naar nathan.vertommen@zewopa.be

Voor inlichtingen kan u terecht bij Vertommen Nathan; 0490/44.98.81; Zorg in de Wijk; Florent Van Cauwenberghlaan 5, 2500 Lier.